ACE ACADEMY

สถาบันฝึกอบรมและพัฒนานักโป๊กเกอร์

ACE ACADEMY

สถาบันฝึกอบรมและ
พัฒนานักโป๊กเกอร์

Ace Academy คือ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนานักโป๊กเกอร์ที่มีศักยภาพ  ในการก้าวขึ้นไปสู่การเป็นนักโป๊กเกอร์ชั้นแนวหน้าของประเทศ ตามศักยภาพของตัวเองในแต่ละสายงาน (Professional Player, Streamer, Coach) พร้อมกับให้ความรู้ในระดับที่สูงอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ต่อสังคม เพื่อยกระดับวงการโป๊กเกอร์ของไทย สู่ความเป็นสากล และได้รับการยอมรับยิ่งขึ้น

Host Ace Academy

Host Tournament

เต้ พชร นักโป๊กเกอร์
อันดับ 1 ของไทย

First runner-up Aussie Millions Poker Championship , Wynn Summer Classic ทำเงินรางวัลทุกรายการมามากว่า 40,000,000 ฿ และ เป็น Brand Ambassdor ของ Natural8 แอพลิเคชั่นโป๊กเกอร์ ระดับโลก

Host Cash Game

ซอ Technical Poker

ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าทีม Technical Poker เป็นสมาชิกทีม Poker จากยุโรป เป็น Cash Game Specialist ของไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Solver