What we do ?

แนวทางของ Ace Academy

สิ่งที่เราตั้งใจส่งมอบสู่สังคม

เราตระหนักได้ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของโป๊กเกอร์ในสายตาของสังคมไทยส่วนใหญ่ ไม่ต่างอะไรกับการพนันอื่นๆ ที่มีการวางเงินเดิมพัน และเล่นแบบการเสี่ยงโชค ในขณะที่ประเทศทางฝั่งอเมริกาและยุโรป ได้มีการพัฒนาการเล่นโป๊กเกอร์จนสังคมส่วนใหญ่ยอมรับว่า มีลักษณะคล้ายเกมกีฬา ที่ต้องใช้ ความสามารถรอบด้าน ทั้งเชิงเทคนิค และจิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ การวางกลยุทธ์ ในการเอาชนะคู่แข่ง และผ่านการพิสูจน์เชิงสถิติแล้วว่า สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เล่นได้จริงในระยะยาว ตามระดับความสามารถของแต่ละคน แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น มากกว่าจะเป็นการพนันที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวง การเล่นโป๊กเกอร์ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงมีลักษณะเป็นเกมกีฬาที่ถูกกฎหมาย และมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี มีวงเงินหมุนเวียนในระดับหลายล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ความเป็นไปในสังคมโป๊กเกอร์ไทย ก็ดำเนินไปอย่างค่อนข้างกระจัดกระจาย ผู้เล่นต่างก็ แสวงหาความรู้และการพัฒนาด้วยตัวเองเพียงคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาดเสียงสะท้อนที่ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเอง และขาดความร่วมมือซึ่งกันและกัน องค์ความรู้ที่เผยแพร่กันอยู่ในสังคม ส่วนใหญ่ก็ยังมีเพียงขั้นพื้นฐาน คำแนะนำจากบางแหล่งก็ขาดการอธิบายอย่างมีหลักการและเหตุผล ความรู้เชิงลึกในระดับสูง ก็มีเฉพาะจากแหล่งข้อมูลของต่างประเทศ และหลายแหล่งก็ต้องจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยในการเข้าถึง ทำให้เป็นอุปสรรคกับผู้ที่มีทักษะทางภาษาไม่แข็งแรง และมีเงินทุนไม่สูง โอกาสการพัฒนาสังคมโป๊กเกอร์ไทย จึงยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง และขาดความหวัง

ทั้งหมดนั้น จึงก่อเกิดเป็นปณิธานของเรา ในการตั้งใจจะส่งมอบ “คุณค่า” ของเกมการเล่นโป๊กเกอร์ที่แท้จริง ออกสู่สังคม ด้วยการเผยแพร่ความรู้ ที่เป็นความรู้ที่แท้จริง อธิบายได้อย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักการ และเป็นความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อยกระดับความรู้และการศึกษาในวงการโป๊กเกอร์ ให้มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับ การเฟ้นหา และคัดเลือก นักโป๊กเกอร์ที่มีศักยภาพและความตั้งใจจริง เข้ามาร่วมศึกษาและพัฒนาทักษะโป๊กเกอร์ร่วมกัน ที่จะช่วยสรรค์สร้างสังคมโป๊กเกอร์ให้เป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแกร่ง และพร้อมจะที่ยกระดับสังคมโป๊กเกอร์ให้ได้รับการยอมในสังคมวงกว้างและในระดับโลกต่อไป

กระบวนการคัดเลือกและพัฒนานักโป๊กเกอร์ของเรา

ในการสร้างสังคมของการศึกษาและพัฒนาทักษะการเล่นโป๊กเกอร์ที่แข็งแกร่ง และมีคุณภาพ เราจึงจำเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้เล่นเข้ามาเป็นสมาชิกในทีมอย่างเข้มข้น เนื่องจากสมาชิกของเราจะต้องเป็นตัวแทนของ Academy ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ และอาจมีอิทธิพลต่อสังคมโป๊กเกอร์ในวงกว้าง สมาชิกในทีมของ Ace Academy จึงต้องผ่านคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้

 

 • มีทัศนคติ ความเชื่อ และให้คุณค่า ที่สอดคล้องกับแนวทางของ Academy 
 • มีประสบการณ์ในการเล่นโป๊กเกอร์ และมีผลงานที่แสดงถึงศักยภาพที่มีอยู่
 • สามารถพิสูจน์ตนเองได้ ว่ามีความอุทิศตน ความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทุ่มเทฝึกฝนตัวเอง
 • มีทัศนคติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมแบ่งปัน และร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี
 • มีการวางตัว และการแสดงออกต่อสังคม
 • ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ขั้นพื้นฐาน และทัศนคติเกี่ยวกับหลักคิดในเกม
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหารและสมาชิกในทีม 

 

โดยเมื่อได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกใน Academy แล้ว มาทางสมาชิก จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่ทาง Academy กำหนด เพื่อให้คงสถานะสมาชิกไว้ จนกว่าจะสิ้นสุดข้อตกลงระหว่างกัน
แนวทางการพัฒนาสังคมโป๊กเกอร์ของเรา

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ในแง่ของ “กีฬา” อย่างมืออาชีพ ทาง Academy มีปณิธานที่จะเผยแพร่ข้อมูลความรู้โป๊กเกอร์ที่ถูกต้องและครอบคลุม ทั้ง Fundamental Concept, Mindset, และแนว Modern Poker ที่เป็นความรู้สมัยใหม่ ออกสู่สังคมในรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ครบทั้งสาระความรู้และความบันเทิง ในรูปแบบของ

 • บทความ
 • คลิปวิดีโอรายการ
 • การ Live Stream
 • ฟรีคอร์สออนไลน์ระยะสั้น