ในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้ในการวิเคราะห์คู่แข่งก็คือการอ่านค่า HUDs หรือ Heads Up Display ที่เป็นค่าสถิติที่บ่งบอกแนวทางการเล่นของผู้เล่นนั้นๆ ซึ่งเราสามารถหาใช้ได้ในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในไซต์ส่วนใหญ่ (ส่วนมากจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ความเป็น VIP เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้)

ข้อมูลใน HUDs นี้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะใช้เพื่อหา leak และเป็นแนวทางในการที่เราจะ deviate จาก GTO เพื่อไป exploit คู่แข่งได้ (หากพบคู่แข่งคนไหนที่มีค่า HUDs ที่ต่างจากจุดที่เป็น GTO มากๆ) 

ซึ่งวันนี้ผมก็มีแนวทางการในการอ่านค่า HUDs เบื้องต้นที่เป็นค่าตัวที่สำคัญหลักๆ และขอแนะนำแนวทางการเล่น เมื่อเจอคู่แข่งที่มีค่า HUDs นั้นๆ เพื่อหา leak ในการเอาชนะคนเหล่านั้นได้มากขึ้นในระยะยาว

โดยเราจะเริ่มจากการเรียนรู้ค่า HUDs เบื้องต้นที่สำคัญทั้ง 8 ตัวก่อน ซึ่งแต่ละตัว จะบอกความหมาย และค่าสถิติที่เป็นมาตรฐานตรงกลาง (GTO) จากการแนะนำของ solver (และจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองโดยตรง) สำหรับการเล่น NLH โต๊ะผู้เล่น 6-8 คน (ยิ่งจำนวนคนเยอะ ค่าสถิติจะยิ่งน้อยลง) ดังนี้

=================================

1. VPIP (Voluntarily Put Money in the Pot) = ค่านี้แสดงถึงความบ่อยในการเข้าไปเล่นใน pot โดยสมัครใจ ตอน preflop (ลงเงินเอง ไม่ใช่ big blind) ไม่ว่าจะ limp หรือ raise ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่งเข้าไปเล่นใน pot บ่อย แปลว่าอาจจะเอาไพ่ที่ไม่ได้ strong เข้ามาเล่นบ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 20-25% 

2. PFR (Preflop Raise) = ค่านี้แสดงถึงความ aggressive ในการเล่น preflop ด้วยความบ่อยในการเข้าไปเล่นใน pot ด้วยการ raise ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่งเข้าไปเล่น pot ด้วยการ raise บ่อย แปลว่าอาจจะเอาไพ่ที่ไม่ได้ strong มา raise เข้าไปเล่นบ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 14-17%

3. ATS (Attempt To Steal) = ค่านี้แสดงถึงความบ่อยในการพยายามขโมย blind คู่แข่ง โดยการ raise ที่ตำแหน่ง CO และ BTN ยิ่งมีค่านี้มาก แสดงว่ายิ่งมีการ raise ที่ CO และ BTN บ่อย แปลว่าเขาอาจจะเอาไพ่ที่ไม่ได้ strong มา raise เพื่อขโมย blind บ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 28-35% 

4. Check-raise = ค่านี้แสดงถึงความ aggressive ในการเล่น postflop ด้วยการ check raise ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่ง check raise บ่อย แปลว่ามีโอกาสที่เขาจะ bluff บ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 6-9%

5. 3-Bet = ค่านี้แสดงถึงความ aggressive ในการเล่น preflop ด้วยการ 3bet ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่ง 3bet บ่อย แปลว่าอาจจะเอาไพ่ที่ไม่ได้ strong มา 3bet บ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 6-9%

6. Fold to 3-Bet = ค่านี้แสดงถึงความ tight ในการเล่น preflop ด้วยการ fold เมื่อเจอ 3bet ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่ง fold เมื่อเจอ 3bet บ่อย แปลว่าอาจจะเป็นผู้เล่นที่เล่นเมื่อเจอ 3bet (call หรือ 4bet) ค่อนข้าง tight กว่าปกติ

ค่ามาตรฐาน = 40-45% 

7. C-Bet = ค่านี้แสดงถึงความ aggressive ในการเล่น postflop ด้วยการ cbet ต่อที่ flop หลังเป็น last aggressor (คนที่ raise คนสุดท้าย) ตอน preflop ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่ง cbet บ่อย แปลว่า เขามีโอกาสที่จะมี bluff ที่ flop บ่อยขึ้น

ค่ามาตรฐาน = 45-50%

8. Fold to C-Bet = ค่านี้แสดงถึงความ tight ใน ในการเล่น postflop ด้วยการ fold เมื่อเจอ cbet ยิ่งมีค่ามาก แสดงว่ายิ่ง fold บ่อย เมื่อเจอ cbet แปลว่า อาจจะเป็นผู้เล่นที่เล่นเมื่อเจอ cbet (call หรือ raise) ค่อนข้าง tight กว่าปกติ

ค่ามาตรฐาน = 40-45%

=================================

อย่างไรก็ตาม การนำค่าสถิติเหล่านี้ไปใช้ ต้องมีความระมัดระวังในการตีความ โดยสิ่งที่ผมอยากแนะนำก่อนจะตีความค่าเหล่านี้ก็คือ

=================================

แนวทางการรับมือผู้เล่นสไตล์ต่างๆตามค่าสถิติที่อยู่นอกเกณฑ์มาตรฐาน

1.ผู้เล่นแนว loose passive ตอน preflop (VPIP สูง/ PFR ต่ำ/ ATS ต่ำ/ 3-Bet ต่ำ/ Fold to 3-Bet ต่ำ)

2. ผู้เล่นแนว loose aggressive ตอน preflop (VPIP สูง/ PFR สูง/ ATS สูง/ 3-Bet สูง/ Fold to 3-Bet ต่ำ)

3. ผู้เล่นแนว tight ตอน preflop (VPIP ต่ำ/ PFR ปกติ/ ATS ต่ำหรือปกติ/ 3-Bet ต่ำหรือปกติ / Fold to 3-Bet ต่ำ)

4. ผู้เล่นแนว loose ตอน postflop (Fold to C-Bet ต่ำ)

5. ผู้เล่นแนว tight passive ตอน postflop (Check-raise ต่ำ/ C-Bet ต่ำ/ Fold to C-Bet สูง)

6. ผู้เล่นแนว aggressive ตอน postflop (Check-raise สูง/ C-Bet สูง)

=================================

ทั้งหมดนั้น คือค่า HUDs และแนวทางเบื้องต้นในการรับมือผู้เล่นแต่ละแบบที่เล่นนอกเหนือจาก line ของ GTO ที่ผู้เล่นออนไลน์ส่วนใหญ่สามารถนำไปปรับใช้ได้ แต่หากเราไม่สามารถอ่านค่า HUDs ของคู่แข่งได้ (เช่น เล่นไลฟ์ หรือออนไลน์ที่ไม่มีค่า HUDs) เราอาจต้องเริ่มจากการสังเกต action คู่แข่งและจดบันทึก showdown ของคู่แข่งไว้ ว่าคู่แข่งเล่นไพ่แบบไหนด้วยวิธีการอย่างไร ก็อาจจะพอช่วยให้เราประเมิน range และสไตล์ของคู่แข่ง และรับมือตามแนวทางที่แนะนำไว้ได้เช่นกัน

#Zuburbian1

#TeamAceAcademy